REAB säljer de bäst förädlade kloner som European Willow Breeding (EWB) har korsat fram. Sortmaterialet består utav mycket högavkastande, rostresistenta och vinterhärdiga kloner. REAB betalar en växtförädlaravgift av försålt material till EWB.
För att lära er mer om detta förnybar energi kan ni klicka på följande länk.

Se även Jordbruksverkets Handbok för salixodlare.

NYTT Planteringsstöd 2016

Från och med 2016 så har Länsstyrelsen beviljat ett planteringsstöd för salix på 5800 kr/ha. Det betyder ett kraftigt reducerat pris vid plantering. Vi planterar åt Er till en kostnad av 10700 kr/ha, vilket innebär en kostnad på 4900 kr/ha för Er.

Följande certifierade kloner finns för försäljning 2020
Sort

Wilhelm
Emma
Ester
Bella
Winter

_______________________________

Vägkäppar

Raka salixkäppar är även utmärkta vägkäppar, kontakta oss för mer information, se kontaktsidan för detaljer
Försäljning
Kontakta Sten Segerslätt, se kontaktsidan för detaljer.

EWB, salixförädling

2011 startade REAB i sammarbete med tre andra aktörer på salixmarknaden förädlingsföretaget European Willow Breeding, vars syfte är att ta fram de bästa salixklonerna till marknaden.
Gå in på ewb.nu för mer information.

Återväxt efter skörd med BioBaler.
Fryslagring av salixskott, -4 grader. En box ger planteringsmaterial för 2 ha.
IMG 6760
IMG 1324
IMG 3941
IMG 3815