Visning av BioBaler


 

Salixodlarutbildning: Sten Segerslätt om erfarenheter från skördeentreprenörer

 

Flisning av Salixbal


 

Förnybar energi och landsbygdsutveckling. Sten Segerslätt presenterar REAB

Flisning av salixbal


 

Salixskörd

 

 


 

Sticklingskörd med REAB skördare


 

Stepplantering

 


 

För snabbare etablering kan man plantera med pots, krukade Salixplantor