REAB har under 2019 genomfört ett Salixprojekt i samarbete med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Det är två nya fält på ca 2ha har planterats med en ny snabbväxande Salixklon från EWB (European Willow Breeding). Fälten har nu etablerats och utvecklats mycket väl.

Dessa fält bidrar till den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet intill Braån. Fälten förhindrar även ytvatten och näringsläckage till recipienten. Fälten är anpassade för en rationellare jordbruksdrift på de konventionellt odlade fälten intill genom att dessa nu är jämnt delbara med 36 meter vilket såväl gödningsspridare och växtskyddsspruta arbetsbredd är.